Kodu renoveerimine ja ümber ehitamine Hispaanias on üldiselt veidi keerulisem kui Eestis. Paljudele võib tulla näiteks üllatusena, et Hispaanias on ka väiksemateks renoveerimistöödeks ja ümberkorraldusteks seaduse järgi vajalik esitada ehitusteatis /taotleda luba ning tasuda riigilõiv.

 

valencia-1049389_1920

 

Hispaanias jagunevad ehitusload kaheks.

Esiteks OBRA MENOR:

Mida tähendab „Obra menor“? „Obra menor“ on otsetõlkes „väikene töö“. Sellist tüüpi ehitusluba on vajalik renoveerimistööde teostamisel, mis ei muuda kuidagi olemasolevat ehitist strukturaalselt, suuruselt ja välisilmelt. Siia alla kuuluvad näiteks sisemised plaatimistööd, aia ehitamine või sillutamine. Loa taotlemisel pole vaja professionaalset projekti, piisab teostatavate tööde kirjeldusest ning riigilõivu maksmisest. Kuigi seda kutsutakse loaks, on see tegelikult pigem ehitisteatis, sest kohuslik on töödest teada anda. Täpsemalt peab igas omavalitsuses kontrollima kas ja millisteks töödeks teatise tegemine kohustlik on ja mis on riigilõiv.

Teiseks OBRA MAYOR:

„Obra mayor“ on otsetõlkes „suur töö“. Sellist tüüpi luba on vaja kõikide suuremate renoveerimistööde teostamisel ja maja ehitamisel. Suuremate renoveerimistööde alla kuuluvad näiteks laiendused, strukturaalsed muudatused, basseini ehitamine, hoone välisilmet muutvad tegevused jne. Loa taotlemistingimused on kohalikel omavalitsustel erinevad, kuid üldiselt on alati vähemalt vaja:

  • tasuda riigilõiv;
  • akrediteeritud Hispaania arhitekti kinnitatud projekti;
  • keskkonna ohutuse ja tervise uuringut;
  • piirkonna kartograafilisi plaane.

Kui ehitis asub urbanisatsioonis, peab arvestama kindlasti ka urbanisatsiooni reeglitega ja taotlema vastavat luba urbanisatsiooni haldaja või presidendi kaudu.

 

shops-2897328_1920

 

Millised on tagajärjed, kui ehitada ilma lubadeta?

Olenevalt kohalikust omavalitsusest on kontrolli aste ja reeglite rakendamise tase erinevad. On kohti, kus mitte kedagi ei huvita, mida inimene oma kodus teeb, kuid on ka kohti, kus linnavalitsusel on palgatud töötaja, kes teostab regulaarselt kontrolli, et avastada illegaalseid ehitustöid. Samuti kasutatakse aerofotosid, et avastada võimalikke ebaseaduslikke laiendusi ja basseine ning nii mõnigi kord võivad just naabrid kaevata ehitustööde üle.

Kui lubade puudus avastatakse siis kas:

  1. tehakse trahv ja sunnitakse luba taotlema tagantjärele;
  2. tehakse trahv ja avastatakse, et juba tehtud tööd ei ole kooskõlas kohalike nõuetega ja tehtud tööd peab lammutama.

 

Trahvid ei ole Hispaanias kindlasti väikesed.

 

Et vältida tulevikus tekkivaid probleeme, siis soovitame load igal juhul enne ehitamist korda ajada. Isegi juhul kui näiteks mitte keegi ei avasta, et oled endale lisakorruse, basseini või uue seina kuhugile ehitanud, siis kinnisvara müües või nt pärimisel võivad tekkida lisaprobleemid. Kui pole lube taotletud, ei saa ka laiendused või muudatused kuidagi olla „Escrituras“ ehk kinnisvara omandiõigust tõestavates paberites kirjas. See toob omakorda probleeme kasutusloa taotlemisel, mis uute seaduste järgi kehtib ainult 10 aastat ja mis on kinnisvara müües igal juhul kohustuslik. Kasutusloa taotlemisel peab olukord „escrituras“ ja tegelikkuses üksühele vastama ehk igasugused illegaalsed muudatused tulevad välja. Niisiis on kõige parem tegeleda lubade taotlemisega esimese asjana kui renoveerimistöid alustad.

 

Nagu ikka, kui jääte omal käel hätta, siis meie tiim ja meie partner advokaadibüroo on valmis load teie eest taotlema.

Samuti on Lexlaul Costa Blancal oma ehitajad, elektrikud ja torumehed, kes tagavad Skandinaaviamaade kvaliteedi ning ehituse vastavuse kohalikele nõuetele.

Võta ühendust siit juba täna!

 Jaga seda postitust:

Seotud postitused:
Esimesed otselennud Riiast Alicantesse alates 27.02.2024!

Riiast Costa Blancale alustavad otselennud.